به سايت انجمن صنفی نمايندگان بيمه دانا خوش آمديد
 
 
 
 
  «  اخبارجديد
::عوارض بر بيمه
::نظرخواهی مسئوليت حرفه ای نمايندگان
::قيمت سررسيد سال 95 بيمه دانا
::اطلاعيه انجمن صنفی در مورد گروه های مجازی
::استعلام از اداره ماليات بر ارزش افزوده
::لوازم چينی با آرم بيمه دانا
::برنامه نرم افزاری شرکت رادمان
::تمديد تخفيفات ثالث تا پايان سال 94
::استعلام بند الف و ب ماليات
::سررسيد سال 95
::بخشنامه ماليات بر ارزش افزوده
::کتاب بازاريابی بيمه
::امکان ابطال بيمه نامه ثالث قبل از شروع و قبل از چاپ
::اطلاعات در مورد ماليات بر ارزش افزوده
::تخفيف40%ثالث
::افزايش هزينه صدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 انجمن صنفی پل ارتباطی نمايندگان با شرکت بيمه دانا

 

 

   

مديران بيمه دانا

 

اعضای هيئت مديره انجمن

 

ليست نمايندگان تهران

 

ليست نمايندگان شهرستان

 

مراکز درمانی طرف قرارداد

 

اخبار آرشيو

 

سايت های مرتبط

 

معرفی انواع بيمه نامه ها

 

مدارک پرداخت خسارت

 

سمينار و کلاسهای آموزشی

 
   
 
 
   

 

Copyright © 2006 , All rights reserved.Designed by Farnoush(09123467782)